1. Uvod

Podjetje Trendkm s.p. je lastnik in upravljavec spletne strani MojaSluzba.si (v nadaljevanju Spletna stran, Spletni strani, Ponudnik, Lastnik), na kateri so na voljo storitve povezane z zaposlovanjem (ponujanje in iskanje zaposlitve oziroma vzpostavljanje stika med iskalci zaposlitve in delodajalci).

2. Splošno

– Splošni pogoji se nanaša na te splošne pogoje uporabe, ki definirajo pravila in pogoje dostopanja do Spletne strani in uporabo storitev, ki so uporabnikom na voljo na Spletni strani. Splošni pogoji veljajo do njihovega preklica ali izdaje novih. O tovrstnih spremembah so uporabniki vselej obveščeni po elektronski poti. Spremembe stopijo v veljavo z dnem njihove objave na Spletni strani.

– Uporabnik se nanaša tako na pravne kot fizične osebe, ki dostopajo in pregledujejo Spletno stran oziroma uporabljajo njegove storitve, ne glede na način dostopa (kot registriran ali neregistriran uporabnik). Pojem uporabnik se nanaša na vse tipe uporabnikov. Kadar je potrebna distinkcija med uporabniki (na primer med pravnimi in fizičnimi osebami ali registriranimi in neregistriranimi uporabniki) se lahko vpeljejo drugi pojmi, ki natančneje opredeljuje različne tipe uporabnikov.

– Neregistriran uporabnik je vsak uporabnik, ki ni opravil registracije in so mu na voljo omejene funkcionalnosti Spletne strani.

– Registriran uporabnik je vsak uporabnik, ki v celoti izpolni registracijski obrazec in uspešno zaključi registracijski postopek na Spletni strani ter s tem kreira svoj Uporabniški račun. Registriran uporabnik mora biti na datum registracije star 16 let ali več.

– Uporabniški račun se nanaša na račun Registriranega uporabnika, ki se vzpostavi s sprejemom teh Splošnih pogojev in predstavlja enotne dostopne podatke za prijavo in dostopanje do Spletne strani. Vsak uporabnik ima lahko le en aktiven uporabniški račun.

– Uporabniški profil se nanaša na profil Registriranega uporabnika, namenjen uporabi storitev Spletne strani in je sestavni del Uporabniškega računa. Uporabniški profil se dopolnjuje skladno s funkcionalnostmi Spletne strani in željami Registriranega uporabnika. Vsak uporabnik ima lahko le en aktiven Uporabniški profil na Spletni strani.

– Potrošnik je uporabnik, ki je fizična oseba, kot ga opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 98/04 s spremembami, »ZVPot«), in nastopa izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.

– Cenik je dokument, ki zajema vse redne cene za storitve in/ali uporabo oziroma dostopanje do Spletne strani. Vse cene v ceniku so v eurih (EUR) in ne vključujejo davka na dodano vrednost (nismo DDV zavezanec). Uporabnik do storitev dostopa brezplačno, razen če ima željo po plačljivih paketih (katerih so cene v EUR). Kadar Upravljavec v sklopu Spletne strani omogoča plačljive storitve uporabniku/potrošniku, cene takšnih storitev ne vključujejo DDV – nismo DDV zavezanec. Vsi Ceniki so na voljo na Spletni strani.

– Pogodbeno razmerje je razmerje med Ponudnikom in Uporabnikom, ki se vzpostavi na podlagi sprejema teh Splošnih pogojev na Spletni strani ali na drug ustrezen način, ki se vselej zabeleži v pisni obliki. Pogodbeno razmerje, ki je sklenjeno na podlagi individualnega dokumenta oz. izven Spletne strani vedno zajema tudi registracijo uporabnika na Spletni strani.

3. Uporaba storitev in registracija

Spletno mesto vsem uporabnikom, tako registriranim kot neregistriranim, zagotavlja dostop do svojih spletnih strani (admin, oglas) in pregledovanje osnovnih informacij, na Spletni strani pa tudi naročanje na prejemanje občasnih elektronskih novic, za kakršnokoli nadaljnjo uporabo je obvezna registracija uporabnika.

Z registracijo na Spletni stranise vzpostavi Pogodbeno razmerje med Ponudnikom in Uporabnikom. Registracija uporabnika zajema vnos osnovnih podatkov v registracijski obrazec, potrebnih za kreiranje Uporabniškega računa, kot so ime, priimek, elektronski naslov in določitev gesla v skladu z navodili, ki jih zahteva Spletna stran v času registracije ter sprejem teh Splošnih pogojev. Kadar uporabnik registracijo opravi na Spletni strani, za katerega veljajo tudi ločena pravila in pogoji, z registracijo sprejema tudi tovrstna pravila in pogoje uporabe Spletne strani, na podlagi katerih se uporabniku kreira Uporabniški profil Spletne strani. Registracija je zaključena po njeni potrditvi prek potrditvenega sporočila, ki ga uporabnik prejme na svoj elektronski naslov, naveden ob registraciji. Uporabnik izvede potrditev in s tem zaključi registracijo v roku 72 ur od prejema obvestila v svoj e-poštni predal, v nasprotnem primeru se registracija šteje za preklicano. Prejeti podatki uporabnikov, ki so registracijo preklicali, se brišejo v roku 48 ur od izteka roka za potrditev registracije.

Z registracijo se uporabnik strinja, da bo Spletno stran in vse njene funkcionalnosti v skladu s temi Splošnimi pogoji, da bo storitve uporabljal le v imenu in za račun osebe, ki je registracijo opravila. Upravljavec si pridržuje izrecno pravico do zavrnitve registracije kateregakoli uporabnika, ki (i) ne izpolnjuje ali za katerega obstaja sum oziroma velika verjetnost, da ne bo izpolnjeval svojih obveznosti, kot izhaja iz vsakokrat objavljenih Splošnih pogojev, (ii) posreduje nepravilne ali neresnične podatke ali podatke tretjih oseb ali (iii) že razpolaga z aktivnim Uporabniškim računom.

4. Dostopnost spletne strani

Upravljavec si prizadeva, da bodo vsebine in storitve Spletne strani dostopne za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve iz tehničnih razlogov. Upravljavec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila prekine delovanje Spletne strani, če meni, da je to potrebno. V primeru, da gre za daljše ustavitve, ob večjih tehničnih posegih in vzdrževalnih delih (več kot 12 zaporednih ur), se Upravljavec zavezuje, da bo o tovrstnih motnjah uporabnike obvestil prek Spletne strani do tri (3) dni pred začetkom del, če bo to le mogoče.

5. Osebni podatki

Osebne podatke uporabnikov na spletni strani obdelujejo le pooblaščene osebe Upravljavca. Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov z namenom zagotavljanja dostopa do Spletne strani in omogočanja uporabe lastnih storitev, kot natančneje opredeljeno v Politiki zasebnosti in varovanja osebnih podatkov, ki je sestavni del teh Splošnih pogojev.
Vsak uporabnik prostovoljno vnaša svoje osebne podatke na Spletni strani in jih posreduje Upravljavcu oziroma določa njihovo mejo vidnosti drugim uporabnikom, če je takšno upravljanje osebnih podatkov uporabnika omogočeno v sklopu funkcionalnosti Spletne strani.
Izrecno prepovedano je vnašanje osebnih podatkov tretjih oseb in pripenjanje kopij osebnih dokumentov na Spletni strani. Upravljavec poziva vse uporabnike, da tudi sicer preudarno vnašajo svoje podatke na Spletni strani in izpustijo podatke, ki jih ne želijo deliti z Upravljavcem in/ali tretjimi osebami ali na podlagi katerih jih je možno prepoznati. Upravljavec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi jo posamezniki lahko utrpeli, kot posledico posredovanja osebnih dokumentov in navedenih podatkov.

6. Izvensodno reševanje sporov

Lastnik spletnega mesta MojaSluzba.si zagotavlja varovanje osebnih podatkov. V primeru težav oz. nejasnosti pri uporabi spletne strani si lastnik Spletne strani pridržuje pravico do stika s uporabniki prek sredstev komunikacij na daljavo. Uporabnik z izvedeno registracijo dovoljuje lastniku spletnega mesta zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese pri registraciji. Vsi podatki, ki jih obiskovalec navede pri registraciji so namenjeni le poslovanju ponudnika, ki jih ne posreduje v druge namene ali tretji osebi. Trajno hranimo podatke, ki jih je obiskovalec vnesel ob registraciji v računalniški sistem, ki je ustrezno varovan in zaščiten. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti!

Spletna stran MojaSlzuba.si je v lasti podjetja Trendkm s.p. Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnih straneh lahko vsebujejo gradivo, katerega avtorske pravice so lahko tudi last tretjih oseb. Zato je vsakršno posredovanje informacij iz spletnih strani dovoljeno samo s pismeno odobritvijo lastnika. Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev brez predhodnega obvestila.